Quess staat voor expertise:

QUESS is een klantgerichte adviesorganisatie, die staat voor expertise in Quality, Environment, Safety en Sustainability. 

QUESS focust zich op het begeleiden van bedrijven en andere organisaties bij het opzetten, onderhouden en verbeteren van ISO- en andere managementsystemen.  Een projectmatige aanpak zorgt voor een efficiënte inzet van tijd en middelen. Het totaalpakket omvat praktische adviezen, coaching, training en auditing. QUESS baseert zich op een expertise van meer dan 15 jaar in een brede waaier van sectoren.

QUESS GAAT VOOR CONTINUE VERBETERING:

De wereld verandert continu. Ook uw organisatie moet zich steeds aanpassen om voorop te blijven, en liefst om de toekomst mee te bepalen.  Vanuit de filosofie van continu verbeteren ga je de zaken vandaag beter aanpakken dan gisteren en morgen beter dan vandaag.  Dit vergt een goede procesanalyse om  de potentiële risico’s en verspillingen op te sporen. Tevens is een open blik vereist om de verbetermogelijkheden te zien en de juiste doelen vast te leggen . Het is een kunst om de juiste weg naar je doel  te bepalen,  te volgen en gedisciplineerd vol te houden. 

QUESS staat u bij om dit proces in goede banen te leiden en de verbeteringen te verankeren in uw organisatie, onder meer aan de hand van een pragmatisch managementsysteem. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van (internationale) normen en standaarden.

Het is onze missie om organisaties te helpen zichzelf te overtreffen en een excellente rol te spelen in een maatschappelijke context.

cOMPETENTIES

QUALITY

Quality begins on the inside, and then works its way out.

Begeleiding ISO9001, EFQM, Balanced Scorecard, leveranciersaudits, procesanalyses

     

ENVIRONMENT

Taking care of our environment is in fact taking care of our self, our business and our future;

Begeleiding ISO14001, EMAS, ISO50001, extern milieucoördinator A

     

SAFETY

Reduce the risks in advance, don’t learn safety by accident.

OHSAS18001, evenals systemen voor voedselveiligheid zoals HACCP, BRC en IFS

     

SUSTAINABILITY

It's not sufficient to do things better, we need to do better things for our people, planet and profit.

ISO26000, Duurzaamheidscharter