Wat houdt coaching in?

QUESS biedt meer dan advies. Als functionele coach staan we niet aan de zijlijn. We fungeren als een actieve participant voor bedrijfsleiders, kwaliteitsmanagers, milieucoördinatoren, preventie adviseurs, QHSE medewerkers... om ze met raad en daad bijstaat. Onze drie pijlers:

  • Menselijke en persoonlijke aanpak
  • Versterken van het engagement
  • Stimuleren van de professionele groei en ontwikkeling


Maak een afspraak

Hoe werkt een coaching?

Bij QUESS gaan we altijd uit van een gezamelijk traject om verbindend te werken tussen de individuen en de organisatie. Wij streven naar tevredenheid met een coaching op maat zowel op individueel gebied als op organisatieniveau. Hoe? Door ons te verdiepen in verschillende thema's en het vertalen van informatie naar een duidelijk plan van aanpak.

Coaching is een proces waarbij wij individuen of groepen ondersteunen om persoonlijke ontwikkeling, prestatieverbetering of het bereiken van specifieke doelen te bevorderen. Het omvat het stellen van vragen, luisteren, feedback geven en het bieden van begeleiding om het bewustzijn te vergroten, zelfontplooiing te bevorderen en effectieve oplossingen te vinden voor QHSE uitdagingen of doelstellingen binnen de professionele context. Via coaching focussen we op het ontplooien van het volledige potentieel van het individu en het stimuleren van positieve verandering.

Een praktijkgerichte coaching helpt mee bij het succes van managementsystemen. Wij actualiseren elke individuele of bedrijfsgerichte coaching aan de huidige verwachtingen van je organisatie. Een persoonlijke coaching nodig? Contacteer QUESS vrijblijvend voor meer informatie.