Wat doet een auditor?

Onze auditoren toetsen of uw managementsysteem voldoet aan de gestelde eisen van de diverse ISO-normen. Tevens gaan ze na hoe uw processen zijn gestructureerd en of deze de beoogde resultaten opleveren. Wij zoeken naar objectief bewijs dat alles naar behoren werkt en conform is, en sporen tevens het verbeterpotentieel op bij uw organisatie. Naast het uitvoeren van interne systeemaudits beschikken wij ook over de nodige kennis en vaardigheden om (Inter)nationale leveranciersaudits uit te voeren.

Na een goede planning en voorbereiding gaan we op pad, kijken we de documentatie na en stellen we de juiste vragen aan de juiste mensen m.b.t. beleid, doelstellingen, betrokkenheid, competenties, operationele uitvoering van processen, risico’s en kansen, opvolging van prestaties,...

Wij ondersteunen om je doelstellingen te behalen en bewandelen een gezamenlijk traject gebaseerd op de noden en wensen. QUESS staat voor deskundigheid in QualityEnvironment SafetySustainability waar we de zaken aftoetsen met een heldere en objectieve kijk.


Maak een afspraak

Hoe gaat de auditor te werk?

Elk traject met QUESS mikt op samenwerking. Vanuit een doorwinterde analyse en met een begrijpbare evaluatie scheppen we duidelijkheid zonder te vervallen in ingewikkelde clausules of onverstaanbare vakjargon. Als professionele auditor verzekeren we een aantoonbare expertise en leggen we het accent op jouw organisatie en de specifieke context. We bekijken de verschillende invalshoeken, stellen doelgerichte vragen, creëren inzichten en groeimogelijkheden en betrekken de verschillende interne actoren om kwalitatieve resultaten te bekomen. We documenteren de vorderingen en vertalen dit naar een duidelijk eindresultaat vanuit een voorgestelde werkwijze:


MAAK EEN AFSPRAAK MET QUESS!