Wat betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen?

De ISO 26000 is de internationale richtlijn om het duurzaamheidsbeleid in te vullen. Dit gangbaar en kwaliteitsvol instrument verhoogt de manier dat je organisatie op een maatschappelijk verantwoordelijke manier onderneemt (MVO). Het geeft organisaties de mogelijkheid om toekomstgerichte ideeën om te zetten in systematische en samenhangende acties. Het draagt bij tot duurzame ontwikkeling en een positieve reputatie t.o.v. klanten, werknemers, leden, overheden, media, leveranciers en investeerders.


VRAAG MEER INFORMATIE


De impact van managementsystemen bij duurzaam ondernemen

De ISO 26000 richtlijn gaat niet uit van certificeringsdoeleinden, maar vraagt om een correcte implementatie door middel van advies, training en coaching. Het dient ter ondersteuning om het maatschappelijk verantwoord gedrag intern te versterken en zo op te nemen in de bedrijfsstrategie. Duurzaam ondernemen biedt verschillende voordelen, zowel voor bedrijven als voor onze samenleving als geheel. Door de stap te zetten naar meer duurzaamheid, versterk je:

 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid & betrokkenheid:
  Duurzaam ondernemen toont betrokkenheid bij maatschappelijke en milieukwesties. Bedrijven nemen verantwoordelijkheid voor de impact van hun activiteiten op de samenleving en het milieu. Dit draagt bij aan een positief imago en kan de loyaliteit van medewerkers en klanten versterken. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een integraal deel van de kernstrategie van een organisatie.
 • Toegang tot nieuwe markten en klanten:
  Duurzaamheid kan een unique selling point worden en bedrijven helpen toegang te krijgen tot nieuwe markten. Consumenten worden steeds milieubewuster en geven de voorkeur aan bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Door te voldoen aan deze verwachtingen, kunnen bedrijven nieuwe klantsegmenten aanspreken.
 • Risicovermindering:
  Duurzaam ondernemen kan helpen bij het verminderen van operationele en reputatierisico's. Bedrijven die afhankelijk zijn van niet-duurzame praktijken lopen het risico negatieve gevolgen te ondervinden van milieuschade of niet tegemoet komen aan veranderende consumentenvoorkeuren. Het implementeren van duurzame maatregelen kan deze risico's beperken.
 • Innovatie:
  Duurzaamheid vereist vaak innovatie in producten, processen en bedrijfsmodellen. Bedrijven die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid hebben vaak een concurrentievoordeel. Innovatie op het gebied van duurzaamheid kan leiden tot nieuwe producten en diensten die aantrekkelijk zijn voor zowel consumenten als zakelijke klanten.

  Door duurzaam te ondernemen kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan een beter milieu en samenleving, maar ook hun eigen langetermijnsucces veiligstellen.
ISO 26000 werkt goed in combinatie met een kwaliteits-, veiligheids-, milieubeleid en het beheer van strategische en operationele risico’s in de dagelijkse werking of bij specifieke projecten. Koppel de ISO 26000 met risicomanagement voor de juiste inzichten, concrete acties en duurzame vooruitgang.


QUESS ondersteunt de richtlijnen van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als maatschappelijk geëngageerde organisatie ondersteunt QUESS met kwaliteitsvolle audits, professionele training, gericht advies en persoonlijke coaching bedrijven en instanties die streven naar een duurzame manier van ondernemen. Stapsgewijs richten we ons op de voordelen van MVO om samen de weg vrij te maken naar een andere manier van bedrijfsvoering. Wilt u zich als organisatie engageren? Zie je de benefits van duurzame processen en sta je open voor nieuwe ideeën en toekomstgerichte acties? Wij staan je organisatie met raad en daad bij tijdens de gewenste optimalisaties.


Voordelen van MVO

Door de veranderende opinie inzake duurzaamheid is maatschappelijk verantwoord ondernemen een bepalende factor voor de commerciële levensvatbaarheid geworden. Maak daarom duurzaam handelen voordelig voor je bedrijf en geniet mee van een:

 • Duurzame bedrijfsreputatie en mogelijk concurrentievoordeel
 • Toekomstgerichte werkomgeving met geëngageerd personeel
 • Interne bewustwording van de invloed op toekomstige generaties
 • Verhoogde bedrijfswaarde door een MVO gevestigde merknaam
 • Innovatie:
  Duurzaamheid vereist vaak innovatie in producten, processen en bedrijfsmodellen. Bedrijven die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid hebben vaak een concurrentievoordeel. Innovatie op het gebied van duurzaamheid kan leiden tot nieuwe producten en diensten die aantrekkelijk zijn voor zowel consumenten als zakelijke klanten. Door duurzaam te ondernemen kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan een beter milieu en samenleving, maar ook hun eigen langetermijnsucces veiligstellen.