Bewust kiezen voor veiligheids- en gezondheidsmanagement

Het invoeren van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem is bedoeld om een organisatie in staat te stellen te voorzien in een veilige en gezonde werkplek. Het voorkomen van werkgerelateerde letsels en gezondheidsproblemen en het continu verbeteren van veiligheids- en gezondheidsprestaties is cruciaal. Elke organisatie is gebaat met het analyseren van situaties waar gevaren kunnen worden gereduceerd en veiligheids- en gezondheidsrisico’s worden beheerst.

  • Een veilige en gezonde werkomgeving.


VRAAG MEER INFORMATIE


Praktische checklist of een (ISO) managementsysteem?

De keuze voor het toepassen van VCA of ISO 45001 hangt af van uw specifieke situatie en voorkeur. VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een eerder praktische checklist en is voornamelijk gericht op de bouw-, installatie- en aanverwante sectoren. ISO 45001 is een compleet managementsysteem en is in elke sector toepasbaar.

VCA
Nood aan een praktische benadering met een checklist en concrete hulpmiddelen? Dan is een VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) de juiste tool. De VCA richt zich in de eerste plaats tot aannemers die meer risicovolle activiteiten uitvoeren met de focus op een werkplek.

ISO 45001
De ISO 45001-norm focust zich meer op de samenhang van strategische, organisatorische en operationele facetten volgens de PDCA-verbetercyclus (Plan-DO-Check-ACT). Het mikt op het systematisch verbeteren van de prestaties op vlak van gezondheid en veiligheid en biedt meer internationale ruimte. Het is toepasbaar bij organisaties die de arbeidsrisico’s effectief willen beheersen en continu verbeteren.

Voordelen van een veiligheids- en gezondheidsmanagement

  • Verhoogde betrokkenheid en welzijn van de medewerkers.
  • Verbetering van de veiligheids- en gezondheidsprestaties.
  • Versterkt inzicht in de verplichtingen en de mate van conformiteit.
  • Inzicht in de gevaren en risico’s, gerelateerd aan de activiteiten